Stichting  Natuur & Milieu Haaksbergen

aantal bezoekers:


INTERESSANTE LINKS

Natuurmonumenten

Natuur en Milieu Overijssel

Historische Kring

Kluenven

Virtueel over nieuwe N18

Herigro

© 2013 Alle rechten voorbehouden aan Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen

WELKOM BIJ NATUUR & MILIEU HAAKSBERGEN!
Hieronder in het kort iets over onze doelstelling en missie en hoe u daar samen met ons de schouders onder zou kunnen zetten. Meer details vindt u op de pagina ACTIVITEITEN.

DOELSTELLING EN MISSIE
In het kader van de huidige economische ontwikkelingen is er te vaak een onbalans tussen natuur, milieu en landschap.
Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen (NMH) is eind 2011 opgericht met het doel om die drie elementen te beschermen tegen aantasting en verstoring.
Een belangrijke taak vormt het herstel van de schoonheid en de eigenheid van stad en platteland, zowel stedenbouwkundig als cultuurhistorisch.

BESTUUR EN ORGANISATIE
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Behalve door het dagelijks bestuur worden de activiteiten van de stichting uitgevoerd door vrijwilligers.
NMH is opgericht op 29 december 2011 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54255511
De statuten vindt u
hier.

VRIJWILLIGER  WORDEN?

Als vrijwilliger denkt, overlegt en beslist u mee over de activiteiten van de stichting. Iets voor u? Klik dan hier om u aan te melden. Geef vooral uw interessegebieden op.


DONATEUR WORDEN
U kunt ons financieel ondersteunen door donateur te worden voor een minimale jaarbijdrage van €17,50. U kunt zich hier aanmelden. Uw donatie dient u over te maken op rekening 1699.47.157 van Stichting NMH onder vermelding van uw naam en het woord ''donatie''.  


VOOR VRAGEN

kunt u ons bereiken door gebruik te maken van:
- het contactformulier hieronder  

- telefoonnummers 053- 5723117 of  06 20003973
- ons postadres:  Stichting Natuur en Milieu
                            Oldenkotsedijk 5
                            7481 VA Haaksbergen

.


U kunt ons bereiken:

- telefonisch onder 053-5734567

- per post via postbus  321  7481 GG HAAKSBERGEN

- via het antwoordformulier hieronder

OVER ONS

TIP!  ICOON OP BUREAUBLAD
Zet ons icoontje (groene boom) op uw bureaublad, zodat u steeds in één (dubbel-) klik op onze site bent! Dat gaat alsvolgt:
Sla deze site op onder favorieten. Zoek vervolgens het groene boompje op in de favorietenlijst en sleep het naar uw bureaublad.

CONTACT

DISCLAIMER
Stichting Natuur en Milieu Haaksbergen spant zich in om informatie op deze site zo goed mogelijk en naar waarheid weer te geven. Mogelijke tekortkomingen zijn onbedoeld. Bij klachten kunt u zich via bovenstaand contactformulier bij de stichting melden. Die zal zo spoedig mogelijk reageren. De stichting draagt geen verantwoording voor mogelijk onjuiste weergave.